Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Prodeje, pronájmy

Prodeje, pronájmy

2024

Záměr prodat dům čp 131

Záměr na pronájem občerstvení na koupališti

2023

Záměr na pronájem občerstvení na koupališti

2022

 Záměr prodat pozemek p.č. 1083/7

Mapa pozemek p.č. 1083/7

Záměr propachtovat pozemek p.č. 461/3

Mapa pozemku p.č. 461/3

Záměr propachtovat pozemek p.č. 513/3

mapa k záměru propachtovat pozemek p.č.513/3

2021

Záměr pronájmu NP v areálu zámku p.č.124/1

Záměr pronájmu NP - garáže v areálu zámku na části pozemku p.č.124/1 a na části pozemku p.č.125

Záměr prodat pozemek p.č.189, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba občanské vybavenosti

Záměr propachtovat pozemek p.č.446

Záměr propachtovat pozemky p.č.513/3 a p.č. 519

Záměr prodeje pozemku p.č. 513/4

Záměr pronájmu nebyt. prostory zámek

Záměr pronájmu restaurace na koupališti 2021-2023

2020

Záměr prodeje části pozemku p. č. 849/1

Záměr darovat části pozemku p.č. 294

Záměr propachtovat část pozemku p.č. 436

Záměr prodeje pozemku p.č. 231/7

Záměr prodeje pozemku p.č. 942

Záměr propachtovat pozemek p.č. 513/4

2019

Záměr prodeje pozemku p.č. 830/1

Záměr pronájmu pozemků p.č. 513/3, 519

Záměr pronájmu koupaliště 2019-2021

Záměr prodeje pozemku p.č. 887/1

2018

Záměr pronájmu pozemků p.č. 129; 70/1; 232/1; 124/1

Záměr pronájmu nebytových prostor

Záměr směny pozemků AGROME

Záměr pronájmu p.č. 3

Záměr pronájmu nebytového prostoru v zámku

Záměr pronájmu nebytové prostory malá hasičárna 

2017

Záměr pronájmu restaurace na koupališti 

Znalecký posudek 1796-3/2017

Záměr prodeje nemovité věci p.č. 397; 399/3

Záměr pronájmu nebytových prostorů v zámku

Záměr pronájmu pozemků v lomu

Záměr prodeje pozemků p.č. 779/28; 779/29

Nabídka pozemků k pronájmu

Záměr prodeje pozemku p.č. 576/1

Záměr prodeje pozemku p.č. 497/9

2016

Záměr prodeje automobilu V3S

Oznámení o zamýšleném převodu

Záměr pronájmu a prodeje p.č. 830/1

Nabídka pozemků k pronájmu 

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 446

Pronájem areálu koupaliště

2015

Prodej pozemků Na Pískách k výstavbě RD

Prodej obecního automibilu Multikar M 25

Pronájem pozemku p.č. 70/1; 252/1

Pronájem pozemků p.č. 129; 138; 159/1

Záměr pronájmu areálu koupaliště 

Prodeje a pronájem

Prodeje p.č. 252/1; 286/1

2014

Prodej pozemku p.č. 849

Prodej pozemku p.č. 779/33

Pronájem místnosti na zámku

Nabídka pozemků k pronájmu

Oznámení o výběrovém řízení-prodej pozemků

Pronájem pozemku p.č. 668/1

Prodej pozemků - Státní statek Bílý Kostel s.p.

Záměr prodeje a pronájmu

SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu

Oznámení o výběrovém řízení-prodej pozemků

Záměr prodeje pozemků v výstavbě RD

Záměr pronájmů

Záměr pronajmout koupaliště