Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Horní Police

2. Důvod a způsob založení

Obec Horní Police (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena dne 3.6.1991 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
MŠ Horní Police
ZŠ Horní Police
Knihovna

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:

94-1413421/0710 (ČNB - dotace)

18426421/0100 (KB - provozní účet)

6. IČ

00524662

 

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

  • 16.1 Vzor licenčních smluv

  • 16.2 Výhradní licence

    V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Žádost o poskytnutí informace ze dne 16.11.2022

Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace ze dne 22.3.2022

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace ze dne 7.7.2020

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace ze dne 18.5.2020

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpověď na Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. 

Podání nabídek ve smyslu veřejných zakázek

21.08.2019

Předmět žádosti:

Žadatel podal žádost o informaci týkající se podání nabídek subjektů Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. ve smyslu veřejných zakázek.

Odpověď:

Obec Horní Police žadateli sdělila, že neobdržela od subjektů Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

Luboš Paďour

starosta@hornipolice.cz

487856485

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: