Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Osady a místní části

Osady a místní části

Stoupno

Malá osada Stoupno leží na pravém břehu Ploučnice na silnici směrem z Horní Police do Radče. Na obec Horní Polici tak přímo navazuje a pod ní jak v historii tak i dnes neodmyslitelně patří. Jako nedílná součást Radoušovského újezdu toto území již v roce 1273 patřilo klášteru premonstrátek v Doksanech. Poprvé se Stoupno připomíná roku 1291 a dál je v majetku kláštera do roku 1331. Z roku 1348 víme, že statek Kravaře i se Stoupnem daroval král Hynkovi Berkovi z Dubé. V roce 1502 připadlo bratrům Adamovi a Zdislavovi Berkům, kteří tento majetek brzy prodali strýci Jiřímu, od něhož ho roku 1511 koupil Zikmund z Vartemberka. V roce 1532 jeho syn Kryštof postoupil výměnou panství Václavovi z Vartemberka na Rybnově, který roku 1545 byl donucen navrátit majetek doksanskému klášteru bez nároků na odškodnění. A protože šlo o poměrně vzdálené panství od Doksan, již roku 1560 bylo postoupeno poručenské správě Zdislavovi Berkovi za roční plat. Od roku 1612 patří Stoupno k Horní Polici. Přes 30-ti letou válku bylo Stoupno asi velmi poškozeno a tak, i když je sice připomínáno roku 1664 v Berní rule, z roku 1720 existuje zpráva o nově založené dominikální osadě.

V roce 1679 byl postaven most přes Ploučnici, ale k rozvoji to nepomohlo, v roce 1757 měla osada 6 potažních ( sedláků s povozy ) a 13 pěších robotníků. Při soupisu roku 1787 zde bylo zaznamenáno 19 domů a tento počet se přibližně udržel až do 20.století. Do roku 1848 bylo Stoupno součástí panství Police. Tohoto roku zde byla dokonce postavena i národní garda. Od roku 1872 projíždí osadou železnice, ale zastávka zde nebyla, jen strážní domek.

Z roku 1927 se dochovala zmínka o zřízení rybníčku na dobývání ledu pro Čeňka Huriana z čp.15. Dnes je rybník v majetku rybářské organizace. Jde jen o „nebesák“ se spodními prameny. V roce 1930 měla osada 17 domů, na návsi stávala hospoda „U Pramene“. Ve středu osady stojí křížek s Kristem z roku 1869 a za přejezdem pomníček obětem 1.světové války. Zdejší most byl původně kulánkový, po roce 1945 sem byl převezen jeden díl pražského mostu Brigádníků a současný byl postaven v akci „Z“ kolem roku 1962. Za velké vody, která zaplavovala kdysi nízký most, se po spojení s Policí používalo provizorních lávek. Jinak velká voda, zejména níže postavené domy, ohrožuje dodnes.

Roku 1980 bylo Stoupno jako osada zrušeno a je tedy jen místní částí Horní Police.Během 19.století zde bylo několikrát zkoušeno těžit hnědé uhlí, ale bez výrazného úspěchu.

Bělá

Směrem ze Stoupna na Radeč se nachází osada Bělá. Dnes již jen tři domy ( dva s trvale žijícími obyvateli, jeden rekreační ) připomínají velmi starou osadu, uváděnou již roku 1291. Ještě roku 1654, kdy připadla k Horní Polici, měla jednoho sedláka a jednoho nádeníka. Koncem 18.století byly pozemky rozděleny hospodářům ze Stoupna. Kdysi osadou procházela cesta po pravém břehu řeky Ploučnice, stála u ní kaplička, povalená kolem roku 1980 a nakonec zasypána černou skládkou.

Zpěvná

K místním částem patří i Zpěvná. Dnes již málokdo ví, že tato část Horní Police vůbec existuje. Je to vyšší část obce ve svazích Kozího vrchu. K zajímavostem patří i zde konané pokusy o těžbu hnědého uhlí, sice úspěšnější než třeba ve Stoupně, ale i tak bez většího využití. Dokonce bylo kutáno ve sklepech, např. v domu čp.31.

Podlesí

Po vzrůstu průmyslové výroby a nárůstu počtu obyvatel byly méně výnosné zemědělské vrchnostenské pozemky převáděny na stavební a odprodávány osídlencům.Tak vznikla roku 1796 nová obec Waldek, nesoucí jméno po správci panství Kristiánu Augustovi z Waldeku. Smlouvy o prodeji pozemků byly uzavřeny 26.června 1796, vlastnické právo bylo novým majitelům zaneseno 24.listopadu 1807. V tomto roce Waldek měl 35 domů, roku 1833 tu bylo 36 domů a 204 obyvatel.

Původní český název byl Hájek, ale po roce 1945 přidělen nový název Podlesí. Dnes zde žije asi 30 stálých obyvatel, většina domů slouží k rekreaci.

Dvorsko

První zmínka o osadě Dvorsko ( dřívější název Hofberg ) je z roku 1759 v souvislosti s křtem v hornopolickém kostele, ale ví se, že v roce 1720 ještě tato osada neexistovala. Uvádí se, že v letech 1761 – 69 se osada rozrostla na sedm domů, v roce 1833 jich bylo již devět se 46 obyvateli. Byla zde i hospoda a za první republiky i tabáčnická trafika.

Po druhé světové válce, kdy německé obyvatelstvo bylo vystěhováno, z 9 domků zůstaly obydleny dva. V domě čp.3 p.Jindřich Dosé ( rodilý Švýcar a zaměstnanec závodu Atmos Žandov ) a v čp.9 p.Hajde ( antifašista,který měl za manželku Češku ). První čeští osídlenci se na Dvorsko 12.července 1945 nastěhovali manželé Hlobeňovi. Postupně se osada osídlovala, ač to bylo pro české začátečníky díky pozemkům v kopci obtížné. Nakonec všech 9 domků bylo obydleno, v čp.1 bydlel pan Patka, čp.2 p.Blažek, čp.3 p.Dosé, čp.4 p.Donát, čp.5 p.Brož, čp.6 p.Soukupová, čp.7 p.Hlobeň, čp.8 p.Šmatlák a v čp.9 p.Hajde.

Po založení JZD roku 1949/1950 se osídlenci začali stěhovat dolů do Horní Police, ale to ještě zůstaly čtyři domy obydleny. V průběhu tří let se i tito odstěhovali a až 24.6.1955 odešel poslední obyvatel Dvorska Jindřich Dosé, který se odstěhoval do Švýcarska. V hornopolické kronice stojí : „Zánik osady Dvorska je důsledkem socializace vesnice“. Domy pak byly zbořeny, sklepy zasypány a z pozemků zemědělci udělali pastviny. Dnes najdeme jen meze a stromy připomínající místo kdysi stávající osady na svahu Dvorského vrchu.