Změna velikosti písma

Z dění v obci

Publikováno Halloweenský průvod
Publikováno Drakiáda v pátek 22. 10. 2021
Publikováno Florbalový kemp 2021

Důležitá upozornění

Publikováno Pozor na ptačí chřipku
Publikováno Tříkrálová sbírka
Publikováno Den bez dluhů

O obci

Z vůle panovníkovy nastalo ve středověku záměrné osidlování pohraničních končin, tak vznikla i osada Horní Police. Tyto osady byly dle feudálního řádu poddány světským nebo duchovním vrchnostem. Zjišťujeme, že Horní Police náležela premonstrátskému klášteru doksanskému.

Je také možné, že to bylo již od jeho založení roku 1144 královnou Gertrudou, manželkou českého krále Vladislava II. I když se později Horní Police dostala do světského držení, musela být odevzdávána až do roku 1849 část majetkové renty Doksanům.

První zmínka o Horní Polici pochází z roku 1273 nalézající se v listině papeže Řehoře X. z 15.května 1273, potvrzující se majetková práva doksanského kláštera.

Více o historii obce