Změna velikosti písma

Z dění v obci

Publikováno Masopust 2020
Publikováno PF 2020
Publikováno Strašidelný lampionový průvod

Oznámení a informace

Publikováno 26. 2. 2020 Záměr propachtovat pozemek p.č. 513/4
Publikováno 21. 2. 2020 Rozpočtové opatření č. 9/2019

Důležitá upozornění

Publikováno Pravidla pálení biologického odpadu
Publikováno Finanční správa
Publikováno Burza práce

O obci

Z vůle panovníkovy nastalo ve středověku záměrné osidlování pohraničních končin, tak vznikla i osada Horní Police. Tyto osady byly dle feudálního řádu poddány světským nebo duchovním vrchnostem. Zjišťujeme, že Horní Police náležela premonstrátskému klášteru doksanskému.

Je také možné, že to bylo již od jeho založení roku 1144 královnou Gertrudou, manželkou českého krále Vladislava II. I když se později Horní Police dostala do světského držení, musela být odevzdávána až do roku 1849 část majetkové renty Doksanům.

První zmínka o Horní Polici pochází z roku 1273 nalézající se v listině papeže Řehoře X. z 15.května 1273, potvrzující se majetková práva doksanského kláštera.

Více o historii obce