Změna velikosti písma

Z dění v obci

Publikováno Poděkování
Publikováno Masopust 2020
Publikováno PF 2020

Oznámení a informace

Publikováno 9. 7. 2020 Oznámení - Svazek obcí Peklo
Publikováno 7. 7. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020

Důležitá upozornění

Publikováno Autodrom Sosnová
Publikováno Výzva k výměně občanských průkazů
Publikováno Hasiči radí občanům

O obci

Z vůle panovníkovy nastalo ve středověku záměrné osidlování pohraničních končin, tak vznikla i osada Horní Police. Tyto osady byly dle feudálního řádu poddány světským nebo duchovním vrchnostem. Zjišťujeme, že Horní Police náležela premonstrátskému klášteru doksanskému.

Je také možné, že to bylo již od jeho založení roku 1144 královnou Gertrudou, manželkou českého krále Vladislava II. I když se později Horní Police dostala do světského držení, musela být odevzdávána až do roku 1849 část majetkové renty Doksanům.

První zmínka o Horní Polici pochází z roku 1273 nalézající se v listině papeže Řehoře X. z 15.května 1273, potvrzující se majetková práva doksanského kláštera.

Více o historii obce