Změna velikosti písma

Z dění v obci

Publikováno Strašidelný lampionový průvod
Publikováno Čipování psů
Publikováno BIOODPAD 11/2019 - 3/2020

Oznámení a informace

Publikováno 10. 12. 2019 Oznámení starosty 13
Publikováno 29. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2020

Důležitá upozornění

Publikováno Pomáhat a chránit
Publikováno Lesy pro budoucnost
Publikováno Advent a Vánoce

O obci

Z vůle panovníkovy nastalo ve středověku záměrné osidlování pohraničních končin, tak vznikla i osada Horní Police. Tyto osady byly dle feudálního řádu poddány světským nebo duchovním vrchnostem. Zjišťujeme, že Horní Police náležela premonstrátskému klášteru doksanskému.

Je také možné, že to bylo již od jeho založení roku 1144 královnou Gertrudou, manželkou českého krále Vladislava II. I když se později Horní Police dostala do světského držení, musela být odevzdávána až do roku 1849 část majetkové renty Doksanům.

První zmínka o Horní Polici pochází z roku 1273 nalézající se v listině papeže Řehoře X. z 15.května 1273, potvrzující se majetková práva doksanského kláštera.

Více o historii obce